ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!

„Forum Akademickie”
spis treści numeru 5/2010

wstępniak

Informacje

Rozmowa Forum

Do zmian trzeba umieć przekonać
– rozmowa z prof. J. Szwedem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Strategia reformy

Dyskusja wokół projektów strategii szkolnictwa wyższego do roku 2020

opinie MNiSW

Zasady nowej oceny parametrycznej jednostek naukowych
O konferencji „Polska otwarta”
Life Long Learning jako element Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

nauka

Problemy nauki
Wspólnota rzetelności
– Dominik Antonowicz
O ewaluacyjnym modelu polityki naukowej
Open source czy patent?
– Krzysztof Chrzanowski
Dwie różne wizje praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy naukowej
Projekt nowego urzędu
O konieczności powołania Urzędu ds. Etyki w Nauce
Zarządzanie etyką?
– Magdalena Bajer
Krytyka projektu powołania USEN

Szkolnictwo wyższe

RGSW
KRASP
KRZaSP
O sumieniu pozasektorowym
– Waldemar Tłokiński
Życie akademickie
O systemie edukacji i jego ograniczeniach
Z archiwum nieuczciwości naukowej (82)
Ciąg dalszy nastąpił
– Marek Wroński
O plagiatach w UG, SGGW i AON
Polemiki
Stosowne sprostowanie
– Bernanrd Koziróg
Promotor nie widzi problemu
– Marek Wroński
Spór w sprawie artykułu „Koniec słowackiego eldorado?”

Z laboratoriów

Skomplikowane i proste
Artykuł wyróżniony w konkursie „Młodzi uczeni o swoich badaniach”

W stronę historii

Kartki z dziejów nauki w Polsce (118)
Popularyzacja
– Piotr Hübner
Czym w PRL zastąpiono upowszechnianie nauki?
Rody uczone (149)

Okolice nauki

Otwarte zasoby
Korzyści z otwartej nauki
– Bożena Bednarek-Michalska
Open access jako nowe narzędzie marketingowe dla uczelni
Nowy model komunikacji naukowej
– Lidia Derfert-Wolf
O dwóch strategiach realizacji założeń open access
Open access po polsku
– Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
O repozytorium AMUR w poznańskim UAM
Nauko, otwórz się
– Barbara Suchy
Otwarte zasoby edukacyjne w krakowskiej AGH

FelietonY

Okiem malkontenta
– Henryk Grabowski
Blog bibliotekarza
Bibliotekarz ze stetoskopem
– Henryk Hollender
Szkiełko w oku
Ryszard Rumianek
– Piotr Müldner-Nieckowski
Na marginesach nauki
Czytanie dokumentów
– Leszek Szaruga