Nowości wydawnicze

Poprzednia Następna

Spis wydawnictw

WYDAWNICTWO KATOLICKIEGO 
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

ul. Konstantynów 1, 20-708 Lublin
tel. (0-81) 525-71-66 (Kolportaż)
(0-81) 524-18-09, 524-18-27, 
524-17-98 (Centrala)
fax (0-81) 524-12-46
e-mail: kolprw@kul.lublin.pl
bulletDębiński Antoni, Bar Wiesław, Stanisz Piotr (red.), Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, s. 822, format B5, 50,00 zł (prawo kanoniczne)
„Ethos”, nr 1-2(53-54): Chrześcijańscy męczennicy XX wieku, s. 346, format B5, 15,00 zł
bulletGlombik Konrad ks., Kara śmierci przed trybunałem sumienia. Studium problematyki w niemieckiej literaturze teologicznej, s. 336, format A5, 32,00 zł (teologia)
bulletKiczuk Stanisław, Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność, s. 206, format A5, 20,00 zł (filozofia)
Kowalczyk Stanisław, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, s. 200, format B5, 24,00 zł (politologia)
bulletKsięga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, seria: Biblia Lubelska, s. 240, format A5, 24,00 zł (teologia)
bulletKumor Bolesław ks., Historia Kościoła. Cz. 1: Starożytność chrześcijańska, s. 242, format B5, wyd. II zmienione, 24,00 zł (teologia)
bulletKumor Bolesław ks., Historia Kościoła. Cz. 2: Wczesne średniowiecze chrześcijańskie, s. 208, format B5, wyd. II zmienione, 21,00 zł (teologia)
bulletMastej Jacenty ks., Od Objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej, s. 284, format A5, 26,00 zł (teologia)
bulletMerecki Jarosław SDS, Spór o prawo naturalne. Analiza modelu argumentacji etycznej Josefa Fuchsa, s. 196, format A5, 20,00 zł (filozofia)
bulletNagórny Janusz ks., Gocko Jerzy SDB (red.), Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła, s. 218, format A5, 22,00 zł (teologia)
bulletNowaczyński Piotr (red.), Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, seria: „Z wirażem”, t. 26, s. 240, format A5, 24,00 zł (literaturoznawstwo)
bulletOsmański Marek, Logos i stworzenie. Filozoficzna interpretacja traktatu „De opificio mundi” Filona z Aleksandrii, s. 166, format A5, 19,00 zł (filozofia)
bulletPierwsza i Druga Księga Kronik. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłum., wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, seria: Biblia Lubelska, s. 392, format A5, 32,00 zł (teologia)
bullet„Prawo - Administracja - Kościół”, nr 1(5)/2001, s. 204, format A5, 21,00 zł (kwartalnik)
Stanisz Piotr, Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, s. 194, format B5, 25,00 zł (prawo kanoniczne)
bulletStępień Antoni B., Studia i szkice filozoficzne, część II, przygotował A. Gut, s. 466, format B5, 40,00 zł (filozofia)
bulletStopikowska Małgorzata, Wychowanie Polaków na zesłaniu w ZSRR, s. 288, format A5, 28,00 zł (pedagogika)
bullet„Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, t. 10, s. 436, format B5, 36,00 zł (nauki społeczne)
bulletSzczudŁowski Piotr, Losy poewangelickich obiektów sakralnych na terenie diecezji gdańskiej po 1945 roku, s. 296, format A5, 28,00 zł (teologia)
bulletTylus Stanisław ks., Walkusz Jan ks. (red.), Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, s. 386, format B5, 36,00 zł (teologia)
W trosce o Ziemię. Księga ku czci Profesora Stefana Kozłowskiego, s. 268 + fot., format B5, 27,00 zł (ekologia)
bulletŻyciński Józef abp, Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny, s. 192, format A5, 27,00 zł (filozofia)
 
 

Uwagi

Powrót do strony głównej