Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum „Forum Książki” z roku 2001

Spis treści numeru 4(25)/2001

Nowości wydawnicze

Spis wydawnictw

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Częstochowa)
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej
Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie
Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie
Wydawnictwo Akademii Rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydawnictwo Uczelniane Państwoej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu
Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
 

Uwagi

Powrót do strony głównej