ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!


To jest stara wersja serwisu.

Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku. Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji! Więcej »

To jest stara wersja serwisu.

Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku. Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji! Więcej »

To jest stara wersja serwisu.

Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku. Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji! Więcej »

14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Wielki MikroŚwiat

Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w 14. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, w tym dorośli, młodzież i dzieci . Przyjechali 12 czerwca do Parku Rydza-Śmigłego w Warszawie, aby oglądać pokazy naukowe, samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i odkrywać tajemnice świata. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy był „Wielki MikroŚwiat”. W Pikniku wzięło udział 215 instytucji z 21 krajów świata, które w przeprowadziły ponad 1000 pokazów i eksperymentów. Więcej »

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

Apel o pomoc na rzecz powodzian

Środowisko akademickie Uniwersytetów polskich, łącząc się w działaniach na rzecz pomocy powodzianom, organizuje akcję AKADEMICKI SMS DLA POWODZIAN, z której całkowity koszt zostanie przeznaczony na rzecz poszkodowanych przez wielką wodę. Akcja AKADEMICKI SMS DLA POWODZIAN odbędzie się w środę, 16 czerwca, o godzinie 12.00. Punktualnie o tej godzinie ze wszystkich polskich Uniwersytetów wysyłane będą SMS-y o treści ‘POMAGAM’ na numer Caritas Polska 72052 (opłata 2,44 zł z VAT). Więcej »

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

Apel o uczestnictwo w nadchodzących wyborach prezydenckich

Szanowni Państwo, Konstytucja RP zapewnia obywatelom podstawowe prawa, wśród których znajduje się prawo wybierania najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydenta. (...) dział w wyborach jest nie tylko naszym prawem i moralnym obowiązkiem, ale przede wszystkim wielkim przywilejem. Powszechny udział w wyborach Prezydenta RP będzie wymownym świadectwem naszej świadomości społecznej i politycznej, wyrazem naszej dojrzałości i odpowiedzialności za przyszłość Polski. Więcej »

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wsparcie dla humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Ma on służyć dofinansowaniu badań humanistycznych, które nie mogą liczyć na takie pieniądze, jakie z Unii Europejskiej otrzymują nauki ścisłe i techniczne (np. w zeszłym tygodniu MNiSW ogłosiło, że przekaże uczelniom 209 mln zł ze środków unijnych na rozwój studiów technicznych ważnych dla gospodarki). Więcej »

Międzynarodowy projekt badawczy BRITE

Pierwszy polski satelita naukowy

Instytuty Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań Kosmicznych i Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, we współpracy z Instytutem Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach międzynarodowego projektu BRITE (BRIght Target Explorer Constellation) zbudują pierwszego polskiego satelitę naukowego BRITE-PL. Na realizację projektu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 14,2 mln zł. Mimo, że to tylko 1/600 kosztu teleskopu kosmicznego Hubble’a, to od 1989 r. nie było w Polsce większego grantu badawczego w dziedzinie astronomii i badań kosmicznych. Więcej »

Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku

Srebrny medal na ITEX 2010

Opracowana przez polskich naukowców metoda modyfikowania warstw powierzchniowych form metalowych za pomocą wiązki rozpędzonych jonów zdobyła uznanie przedstawicieli przemysłu gumowego podczas międzynarodowej wystawy innowacji ITEX 2010. Więcej »

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Herby z czasów Jagiełły

W sandomierskiej katedrze za wysokimi stallami pozostawał przez długie lata w ukryciu fryz złożony z 9 barwnych herbów. W 2008 roku odsłonił go zespół konserwatorów pracujący przy renowacji świątyni. Pas tarcz herbowych, rozciągający się na długości prawie 7 m, ukazał się po odsunięciu stalli od północnej ściany prezbiterium. Herby zostały namalowane pod sceną przedstawiającą Zaśnięcie Marii i rzędem półpostaci Świętych Niewiast na wysokości 3,65 m. Tarcze mają wysokość ok. 0,8 m. Jak ustalili konserwatorzy, wykonano je w tym samym czasie i tą samą techniką, co pozostałe malowidła w stylu bizantyjskim, fundowane w sandomierskiej świątyni przez Władysława Jagiełłę. Więcej »

Politechnika Rzeszowska

Największa inwestycja

Ruszyła budowa Regionalnego Centrum Dydaktyczno–Konferencyjnego i Biblioteczno–Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej. Olbrzymi kompleks budynków o łącznej powierzchni użytkowej części naziemnej ok. 12 300 m2 ma kosztować ok. 83 mln zł. Wykonawcą budowy jest firma SKANSKA. Inwestycja realizowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. – To największa inwestycja, jaką do tej chwili realizowaliśmy. Mam nadzieję, że inauguracja roku akademickiego 2011/2012 odbędzie się już w nowej auli – powiedział prof. Andrzej Sobkowiak, rektor PRz. Więcej »

Politechnika Łódzka

Centrum Technologii Informatycznych

Pod koniec marca ruszyła budowa Centrum Technologii Informatycznych PŁ. Zostanie ono oddane do użytku 31 marca 2012 r. jednak studenci będą mogli zacząć używać obiekt dopiero w roku akademickim 2012/2013. Wynika to z konieczności wcześniejszego przetestowania nowoczesnej aparatury, jaka zostanie w nim zainstalowana. Wartość inwestycji to niemal 40 mln zł, z czego połowę stanowią koszty wyposażenia. Inwestycja finansowana jest z funduszy unijnych. Więcej »

Państwowa Komisja Akredytacyjna

Powszechne mankamenty

W 2009 roku komisja przeprowadziła pierwszą turę ocen na niemal wszystkich kierunkach studiów, na których zakończono co najmniej pierwszy cykl kształcenia i wydała 580 ocen jakości kształcenia. Ponad 60 proc. ocen sformułowano w stosunku do kierunków prowadzonych w uczelniach publicznych. Prawie 85 proc. z nich to oceny pozytywne. 15 proc. ocen wydano na skrócony okres 2-3 lat. Stosunkowo dużo – ok. 30 proc. – warunkowych oraz negatywnych ocen jakości kształcenia sformułowano względem uczelni niepublicznych. W przypadku uczelni publicznych było to zaledwie 4 proc. Więcej »

Polska Akademia Umiejętności

Nagroda Jerzmanowskich 2010

10 maja br. w sali Poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, ufundowanej przez województwo małopolskie. Laureatem został Jerzy Nowosielski, malarz i rysownik, filozof i teolog prawosławny, uznany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. Nagrodę wręczyli prof. Andrzej Białas, prezes PAU i Marek Nawara, marszałek woj. małopolskiego. Prof. Nowosielski z powodu złego stanu zdrowia nie mógł osobiście odebrać nagrody. W jego imieniu uczynił to Andrzej Starmach, prezes Fundacji Jerzego i Zofii Nowosielskich. Więcej »

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Rektorzy polscy i czescy o wspólnych przedsięwzięciach

W dniach 14-15 maja Akademia Ekonomiczna w Katowicach była organizatorem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, zrzeszającej rektorów uniwersytetów: Wrocławskiego, Opolskiego, Śląskiego, katowickiej Akademii Ekonomicznej oraz Śląskiego w Opawie (Czechy) i w Ostrawie (Czechy). Rektorzy oraz przedstawiciele Rady i Sekretariatu Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskoznawczych podjęli dyskusję nad perspektywami finansowania uczelni wyższych w Polsce i Czechach, organizacją wspólnych studiów doktoranckich oraz wykorzystywaniem zewnętrznych środków finansowania nauki. – Uczelnie polskie i czeskie stoją przed wyzwaniem stworzenia nowych modeli pozyskiwania środków na działalność badawczą – powiedział „FA” prof. Jan Pyka, rektor AE w Katowicach. Więcej »

Archiwum wiadomości »

Szanowni Państwo,
Wprowadziliśmy możliwość komentowania artykułów i informacji, a także udostępniamy Forum Dyskusyjne dla wymiany poglądów na najważniejsze tematy. Zapraszamy do dyskusji.

Najpopularniejsze wątki na Forum Dyskusyjnym:
• Ścieżki awansu naukowego - habilitacja tak czy nie?
• Na ilu etatach może pracować profesor - 1, 2, więcej?
• Kariera młodych - ich stan ducha i portfela
• Akredytacja - polskie doświadczenia
• Studencie, jak Ci sie studiuje na twojej uczelni?
• Habilitacyjne Patologie

-->