Wiadomości


V konkurs miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem

Skomplikowane i proste

Młodzi uczeni o swoich badaniach

został rozstrzygnięty.

Oto laureaci:

I nagroda: Jacek Śmietański, informatyk i biotechnolog (Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Collegium Medicum UJ) za pracę o profuzyjnej tomografii komputerowej Czy komputer widzi więcej niż człowiek?

II nagroda: Emilia Grzędzicka, biolog (doktorantka Instytutu Nauk o Środowisku UJ) za artykuł o obrączkowaniu ptaków Do czego obrączka zobowiązuje ornitologa?

III nagroda: Wioleta Walentowska, psycholog (doktorantka Zakładu Psychofizjologii w Instytucie Psychologii UJ) za pracę o tym, jak mózg rozpoznaje i zapamiętuje twarze Twarzą w twarz z twarzami.

Przyznano także cztery równorzędne wyróżnienia, które otrzymali:

Artur Gmerek (doktorant Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej) za pracę o wykorzystywaniu sygnałów biologicznych natury elektrycznej do sterowania robotów Trudna decyzja Pana Procesora, czyli jak sterować protezami przy użyciu sygnałów biologicznych.

Andrzej Katunin (asystent w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej w Gliwicach) za artykuł o laminatach polimerowych O myślących strukturach i kompozytowych grzankach.

Sebastian Mariusz Niedźwiecki, chirurg, doktor nauk medycznych (Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) za pracę o leczeniu raka tarczycy W poszukiwaniu słabego punktu.

Katarzyna Sadecka (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie) za artykuł na temat mieszanin związków o strukturze krystalicznej Metalowo-tlenkowa mozaika, czyli o samoorganizujących się strukturach eutektycznych.

Laureat I nagrody otrzymuje:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł, ufundowaną przez firmę Carl Zaiss sp. z o.o., dostawcę sprzętu mikroskopowego i oprogramowania do analizy obrazu.

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w kursie „Data mining – kurs podstawowy” prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1445 zł) lub dowolnym innym wybranym kursie prowadzonym przez firmę StatSoft Polska.

3. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic (do wyboru), ufundowane przez firmę SAS, www.sas.com/offices/europe/poland, światowego lidera w zakresie Business Intelligence. Oprogramowanie to łączy w sobie możliwości zarządzania danymi, analizy statystycznej, zaawansowanej grafiki, prognozowania w biznesie i statystycznej kontroli jakości.

4. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez polską firmę Imagis S.A., www.imagis.pl, która od 1992 roku tworzy mapy cyfrowe, systemy informacji geograficznej i systemy nawigacyjne.

Laureat II nagrody uzyskuje:

1. Możliwość udziału w kursie „Data mining – kurs podstawowy” prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1445 zł) lub dowolnym innym wybranym kursie prowadzonym przez firmę StatSoft Polska.

2. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru, ufundowane przez firmę SAS.

3. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Laureat III nagrody otrzymuje:

1. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru, ufundowane przez firmę SAS.

2. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Wyróżnienia

Laureat każdego z nich otrzymuje:

1. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS, ufundowane przez firmę Imagis.

2. Książki ufundowane przez firmę SAS Publishing.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni odbiorą książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

Konkursowi, jak co roku, patronuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza po raz piąty konkurs na artykuł popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE

MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.


Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem. Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.
Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 15 listopada 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2010.

Nagrody

Laureat I nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł, ufundowaną przez firmę Carl Zaiss sp. z o.o., dostawcę sprzętu mikroskopowego i oprogramowania do analizy obrazu.

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w kursie "Data mining - kurs podstawowy" prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1445 zł) lub dowolnym innym wybranym kursie prowadzonym przez firmę StatSoft Polska.

3. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic (do wyboru), oraz udział w kursach: "Wstęp do SAS" (o wartości 1250zł), "Praca w środowisku SAS Enterprise Guide" (o wartości 2500zł) oraz dodatkowym, innym wybranym kursie ufundowane przez firmę SAS, www.sas.com/offices/europe/poland, światowego lidera w zakresie Business Intelligence. Oprogramowanie to łączy w sobie możliwości zarządzania danymi, analizy statystycznej, ekonometrycznej, zaawansowanej grafiki, optymalizacji, prognozowania w biznesie, statystycznej kontroli jakości i data mining.

4. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez polską firmę Imagis SA www.imagis.pl, która od 1992 roku tworzy mapy cyfrowe, systemy informacji geograficznej i systemy nawigacyjne.

Laureat II nagrody otrzyma:

1. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru, ufundowane przez firmę SAS.

2. Możliwość udziału w kursie "Data mining - kurs podstawowy" prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1445 zł) lub dowolnym innym wybranym kursie prowadzonym przez firmę StatSoft Polska.

3. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Laureat III nagrody otrzyma:

1. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru, ufundowane przez firmę SAS.

2. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Wyróżnienia:

Przewidujemy cztery wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

1. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS, ufundowane przez firmę Imagis.

2. Książki ufundowane przez firmę SAS Publishing.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (0-81) 524 02 55, 528 08 22-23.

Regulamin konkursu

IV edycja (2008) konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach została rozstrzygnięta. Oto laureaci:

I nagroda

Mgr Michał P. Heller, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

za artykuł: Wibrujące struny, spadające jabłka i najdoskonalszy płyn w przyrodzie, popularyzujący badania nad zastosowaniami teorii strun.

II nagroda

Mgr inż. Marta Grabiec, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie

za artykuł: Neurogeneza – do czego służą nowe neurony w mózgu dorosłych zwierząt, poświęcony badaniom rozwoju mózgu torbaczy.

III nagroda

Mgr inż. Joanna Brzeska, Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego Akademii Morskiej w Gdyni

za artykuł: Synteza nowych poliuretanów do celów medycznych. Autorka poszukuje takich tworzyw sztucznych, które nadają się na implanty.

Wyróżnienia:

- Mgr inż. Sławomir Boncel, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

za artykuł: Czarna sukienka, popularyzujący badania włókien z nanorurek węglowych.

- Dr Norbert Duda, Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

za artykuł: Komu podrzucić własne dziecko? Dylematy ptasiej mamy, poświęcony pasożytnictwu lęgowemu mewy śmieszki.

- Mgr inż. Przemysław Krakowiak, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

za artykuł: Jak nie męczyć mikrobiologa. Autor badał obecność bakterii w toaletach publicznych.

- Mgr inż. Agata Pacek, Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

za artykuł: Tłusty sposób na owada, o kwiatach storczyka, z których pszczoły zbierają... tłuszcz.


II edycja (2006) konkursu „Forum Akademickiego”
na artykuł popularnonaukowy pod hasłem
Skomplikowane i proste
Młodzi uczeni o swoich badaniach

została rozstrzygnięta.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Oto laureaci:

I nagroda – mgr Renata Welc−Falęciak z Warszawy (godło graficzne: piesek tyłem), mikrobiolog, absolwentka UW, doktorantka w Zakładzie Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę: Nie taki kleszcz straszny

laptop ufundował Związek Banków Polskich, weekend w Pałacu Wiejce dla 2 osób, w apartamencie z wyżywieniem, o wartości 1200 zł, ufundowała firma Horizon Travel.

II nagroda – mgr inż. Krzysztof Argasiński z Konina (godło graficzne: człowiek−świnia), biolog teoretyczny, z wykształcenia matematyk, absolwent Politechniki Warszawskiej, doktorant w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę: Równania ewolucji

• 2 noclegi w hotelu St. George w Kudowie (dla 2 osób, ze śniadaniem, obiadokolacją i 2 zabiegami w klinice Beauty and Spa) ufundowała firma Horizon Travel, nagrodę pieniężną 2000 zł ufundowała firma Carl Zeiss sp. z o.o.

III nagroda – dr Magdalena Konior z Krakowa (godło: Burunduk), biolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Zakładzie Zoopsychologii i Etologii Zwierząt Instytutu Nauk o Środowisku UJ za pracę: Seks i przemoc na planecie Cebula

• weekend w hotelu Qubus 4* w Krakowie (2 noclegi dla 2 osób, ze śniadaniem) ufundowała firma Horizon Travel, nagrodę pieniężną ufundowała firma Millipore.

Wyróżnienia:

mgr Halina Waś z Krakowa (godło: stop cancer), biolog molekularny, absolwentka UJ, doktorantka w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę: Oksygenaza hemowa−1 – sojusznik raka zdemaskowany.

mgr Ewa Stefańska z Wrocławia (godło graficzne: liść dębu), botanik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej UWr. za pracę: W lesie, ale nie na drzewie.

mgr Katarzyna Mirgos z Koziegłów (godło: Txoribat), etnolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Wydziale Historycznym UAM za pracę bez tytułu o badaniach etnologicznych w Kraju Basków.

Wyróżnienia – oprogramowanie SAS Learning Edition, książki i kursy on−line – ufundowała firma SAS Institute. Każde wyróżnienie ma wartość ponad 2000 zł.

Wyróżnienie honorowe:

mgr Aleksandra Ziembińska z Dąbrowy Górniczej (godło: Lykkelig), biolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorantka w Katedrze Biotechnologii Środowiska Politechniki Śląskiej (laureatka ubiegłorocznego konkursu, której nie można było nagrodzić ze względów regulaminowych), za pracę: Czy bakterie lubią czekoladę?

Komisja konkursowa, w składzie: red. Magdalena Bajer (przewodnicząca), prof. Łukasz A. Turski oraz red. Grzegorz Filip, wysoko oceniła wszystkie nadesłane prace i zwróciła uwagę na przeszło dwukrotny wzrost ich liczby w porównaniu z ubiegłym rokiem. Świadczy to o dużym zainteresowaniu konkursem i działalnością popularyzatorską wśród młodych pracowników nauki. Komisja szczególnie pozytywnie oceniła zainteresowanie konkursem wśród przedstawicieli nauk technicznych. Zgodnie z regulaminem konkursu, jury nagrodziło przede wszystkim wyczucie idiomu popularnonaukowego oraz umiejętność prezentacji własnych, niejednokrotnie skomplikowanych badań w prosty sposób.

W pierwszej edycji konkursu (2005) nagrodzeni zostali:


I nagrodę otrzymała Aleksandra Ziembińska, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach, doktorantka PŚ w Gliwicach, za artykuł z dziedziny genetyki „Różowe prążki w żelu”.
II nagroda przypadła Maciejowi Mrozikowi z Warszawy, lektorowi polskiego języka migowego w UW, doktorantowi IBL PAN, za artykuł o języku migowym „Powiedzieć wszystko naraz”.
III nagrodę odebrała Katarzyna Lorenc-Kukuła, absolwentka biotechnologii UWr., doktorantka na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr., za artykuł „Rośliny z probówki”.

Wyróżnienia otrzymali:
Piotr Fita, doktorant na Wydziale Fizyki UW, za artykuł o femtochemii „Sceny z życia cząsteczek chemicznych”;
Oktawian Nawrot, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG, za tekst „Status prawny nienarodzonego”;
Barbara Sensuła, doktorantka w Instytucie Fizyki PŚ w Gliwicach, za artykuł o spektrometrii „Po prostu spróbuj”.