ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
To jest stara wersja serwisu. Nie jest ona aktualizowana od maja 2010 roku.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej wersji!
Wiadomości


Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Co przeszkadza rektorom?

Politechnika Łódzka to jedna z najsilniejszych polskich uczelni technicznych. Na 23 kierunkach studiuje w niej blisko 20 tys. studentów. Jej specyfiką jest prowadzenie unikalnych kierunków, jak włókiennictwo czy wzornictwo, a także kształcenie w językach obcych: sześć kierunków studiów w języku angielskim i jeden we francuskim, na których uczy się blisko 1000 studentów. To z jej usamodzielnionego wydziału zamiejscowego w Bielsku Białej powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna. W PŁ, staraniem jej rektora prof. Jana Krysińskiego, równocześnie przewodniczącego KRPUT, najwcześniej i najszerzej podjęto działania wprowadzające zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni.

To właśnie w Łodzi w dniach 23-24 kwietnia odbyło się kolejne posiedzeniu KRPUT. Jednym z najważniejszych tematów, jaki podjęli rektorzy uczelni technicznych, były założenia reform w szkolnictwie wyższym i nauce. W konferencji brała udział prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, wiceminister odpowiadająca za szkolnictwo wyższe oraz dwaj członkowie zespołu opracowującego założenia: prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich i prof. Bogusław Smólski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Prawelska-Skrzypek zaprezentowała najważniejsze propozycje i zadeklarowała chęć wsłuchiwania się w głos środowiska, co do poszczególnych rozwiązań. Członkowie zespołu mówili, że cały zespół głosował za założeniami, ale spośród blisko 200 propozycji – najczęściej z konieczności sformułowanych dość ogólnie – nie każda uzyskała jednogłośną akceptację. Była natomiast zgoda co do ogólnego kierunku zmian.

W dyskusji podkreślano brak wieloletniej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. To postulat, który powraca co jakiś czas, ale kiedy kilka lat temu wiceminister Tomasz Goban-Klas taką strategię stworzył, nie milkła wokół niej dyskusja, z której niewiele wynikało – wiadomo, że środowisko akademickie jest znane z wielości poglądów i przyzwyczajenia do krytyki, nie tylko naukowej – a kiedy wiceminister odszedł, strategia natychmiast została odłożona na półkę. W Łodzi mówiono o tym, że rektorom najbardziej przeszkadza dwuetatowość oraz że nie należy rezygnować z habilitacji, co najwyżej zmienić jej procedury, a także, iż okręty flagowe powinny być wyłaniane w procedurach konkursowych.

Wśród innych dyskutowanych spraw znalazły się m.in.: kwestie wykorzystania funduszy europejskich (dyr. Mariusz Wielec z MNiSW), ochrona tytułu inżyniera (prof. Edward Jezierski, prorektor PŁ) oraz kwestie promocji studiów technicznych (Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy), a także propozycja włączenia się w działania promocyjne Forum Uczelni Technicznych, związanego z Parlamentem Studentów (brakuje w jego nazwie słowa „studenckie”), kierowanego przez Przemysława Dargiewicza. Uznanie zdobyła zwłaszcza koordynowana przez „Perspektywy” przeprowadzona 10 kwietnia akcja „Dziewczyny na politechniki”, w której udział wzięło 9 uczelni. Postanowiono rozszerzać tego typu promocję uczelni technicznych.

(as)